Strona główna

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt, wraz z Radą Programową oraz Komitetem Organizacyjnym Konferencji, a także w imieniu naszej społeczności zaprosić Państwa do udziału w VI Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy.

 

Konferencją tą kontynuujemy organizowany przez nas cykl konferencji dotyczących zagadnień autoklawizowanego betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Poprzednia konferencja znalazła uznanie i cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych. Zgromadziła ponad 300 uczestników reprezentujących środowisko architektów, projektantów, przedstawicieli ośrodków naukowo – badawczych oraz producentów i innych uczestników procesu budowlanego. Spełniając ich postulaty podjęliśmy decyzję o organizowaniu naszych konferencji w cyklu 2-letnim, zawsze w październiku, w tym samym miejscu, tj. w hotelu Narvil.

Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem, będąc najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce. Natomiast prefabrykacja betonowa dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom wnosi istotny wkład w rozwój budownictwa. Mamy nadzieję, że w coraz większym zakresie będzie stosowana w budownictwie mieszkaniowym. Obydwie branże w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację, stając się nowoczesnym przemysłem wytwarzającym wysokiej jakości wyroby spełniające wymogi nowoczesnego budownictwa. Możliwościom i walorom przemysłu betonów poświęcamy naszą Konferencję.

 

Podczas Konferencji wygłoszonych zostanie 13 referatów autorstwa krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujące kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Planowany jest panel dyskusyjny z udziałem istotnych partnerów zaangażowanych w kompleksowy proces budowlany. Na stoiskach producenci – członkowie Stowarzyszenia oraz inni uczestnicy prezentować będą swoje oferty. Planowana jest wystawa prac dyplomowych studentów wyższych uczelni technicznych. Referaty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych, miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton” oraz w monografii pokonferencyjnej.

Jestem przekonany, że konferencja nasza zainteresuje szerokie grono architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowisko naukowe, producentów i innych uczestników oraz przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Mając nadzieję na spotkanie z Państwem podczas Konferencji, pozostaję z wyrazami szacunku –

Ryszard Zając

Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów

Uczestnictwo

Wybrane ceny promocyjne do 31 III 2019

Pełny udział i nocleg w pokoju 1-osobowym

1050 zł

Pełny udział i nocleg w pokoju 2-osobowym

900 zł

Udział w konferencji jeden dzień bez noclegu i kolacji

525 zł

Rezerwuję
Wybrane ceny regularne do 10 VIII 2019

Pełny udział i nocleg w pokoju 1-osobowym

1350 zł

Pełny udział i nocleg w pokoju 2-osobowym

1200 zł

Udział w konferencji jeden dzień bez noclegu i kolacji

625 zł

Rezerwuję
Powierzchnia wystawiennicza

5000 zł

Rezerwacja powierzchni wystawienniczej

Rezerwuję

Sponsorzy

Sponsor Platynowy
Sponsor Złoty
Sponsor Srebrny

Partnerzy