Strona główna

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt, wraz z Radą Programową oraz Komitetem Organizacyjnym Konferencji, a także w imieniu naszej społeczności zaprosić Państwa do udziału w VI Konferencji Stowarzyszenia Producentów Betonów „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy.

 

Konferencją tą kontynuujemy organizowany przez nas cykl konferencji dotyczących zagadnień autoklawizowanego betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Ubiegłoroczna konferencja znalazła uznanie i cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych. Zgromadziła ponad 300 uczestników reprezentujących środowisko architektów, projektantów, przedstawicieli ośrodków naukowo – badawczych oraz producentów i innych uczestników procesu budowlanego. Spełniając postulaty środowiska podjęliśmy decyzję o organizowaniu naszych konferencji w cyklu 2-letnim, zawsze w październiku, w tym samym miejscu, tj. w hotelu Narvil.

Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem, będąc najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce. Natomiast prefabrykacja betonowa dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom wnosi istotny wkład w rozwój budownictwa. Mamy nadzieję, że w coraz większym zakresie będzie stosowana w budownictwie mieszkaniowym. Obydwie branże w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację, stając się nowoczesnym przemysłem wytwarzającym wysokiej jakości wyroby spełniające wymogi nowoczesnego budownictwa. Możliwościom i walorom przemysłu betonów chcemy poświęcić naszą Konferencję.

 

Podczas Konferencji wygłoszonych zostanie 12 referatów autorstwa krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujące kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Planowany jest panel dyskusyjny z udziałem istotnych partnerów zaangażowanych w kompleksowy proces budowlany. Na stoiskach producenci – członkowie Stowarzyszenia oraz inni uczestnicy prezentować będą swoje oferty. Planowana jest wystawa prac dyplomowych studentów wyższych uczelni technicznych. Referaty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych, oraz miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton”.

Jestem przekonany, że konferencja nasza zainteresuje szerokie grono architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowisko naukowe, producentów i innych uczestników oraz przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Mając nadzieję na spotkanie z Państwem podczas Konferencji, pozostaję z wyrazami szacunku –

Ryszard Zając

Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów

Uczestnictwo

Cena promocyjna do 31 III 2019

1050 zł / osoba

nocleg w pokoju 1 osob.

900 zł / osoba

nocleg w pokoju 2 osob.

Rezerwuję
Cena regularna do 10 VIII 2019

1200 zł / osoba

nocleg w pokoju 1 osob.

1050 zł / osoba

nocleg w pokoju 2 osob.

Rezerwuję

Powierzchnia wystawiennicza

5000 zł

rezerwacja powierzchni wystawienniczej

Rezerwuję

Partnerzy

Sponsorzy

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wiodący
Sponsorzy zwykli
Sponsorzy inni