O konferencji

Spełniając postulaty zarówno producentów, jak i pozostałych uczestników procesu budowlanego zgłoszony podczas ostatniej Konferencji w Narvilu, Stowarzyszenie Producentów Betonów przystępuje do organizacji kolejnej – VI Konferencji „SPB 2019” pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”. Formuła konferencji, w których wybitni specjaliści, zarówno z kraju jak i zagranicy, prezentują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu prefabrykacji betonowej, a polscy producenci prezentują możliwości swoich firm, pozwala uczestnikom na osiągnięcie korzyści, poszerzenie wiedzy i nawiązanie bliskich kontaktów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Zasadę tą utrzymujemy również w obecnej konferencji.

 
Organizowane przez nas konferencje łączą się ściśle z profilem produkcyjnym członków naszej organizacji, która grupuje producentów prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego.

Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem, będąc najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce. Natomiast prefabrykacja betonowa dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom może wnieść istotny wkład w rozwój budownictwa, a zwłaszcza czynszowego budownictwa mieszkaniowego. Obydwie branże w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację, stając się nowoczesnymi wytwórniami produkującymi wysokiej jakości wyroby spełniające wymogi nowoczesnego budownictwa. Możliwościom i walorom przemysłu betonów chcemy poświęcić naszą Konferencję.

Podczas Konferencji wygłoszonych zostanie 13 referatów przygotowanych przez krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujących kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Istotnym elementem Konferencji jest planowany panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli architektów, deweloperów, producentów i środowiska naukowego.

 
Referaty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych, oraz miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton”.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, producentów oraz innych uczestników procesu budowlanego.

Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Producentów Betonów, przy współudziale instytucji partnerskich reprezentujących: wyższe uczelnie, instytuty naukowo – badawcze oraz stowarzyszenia branżowe. Przedstawiciele tych organizacji zasiadają w Radzie Programowej Konferencji.

Sponsorami natomiast są producenci – członkowie Stowarzyszenia, a także inni przedstawiciele branży budowlanej.
Miejscem Konferencji jest hotel „Narvil” w Serocku k/Warszawy stanowiący połączenie eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa, zapewniający uczestnikom spotkania komfortowe warunki i przyjazną atmosferę do nawiązania kontaktów.

Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Przewodniczący

Prof. dr hab. inż., ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy, a następnie Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Doktorat uzyskał na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Członkowie:
 • Grzegorz Adamczewski – dr inż. PW
 • Grzegorz Bajek  Prezes Zarządu COMFORT S.A.
 • Jacek Błoński – Prezes Zarządu CHRYSO POLSKA
 • Przemysław Borek – Prezes Zarządu PEKABEX BET. S.A.
 • Piotr Dauksza – Prezes Zarządu H+H POLSKA
 • Wit Derkowski – dr hab. inż., Prof. PK
 • Łukasz Drobiec– dr hab. inż. Prof. Politechniki Śląskiej
 • Artur Dziechciński – Prezes Zarządu BETARD SP. Z O.O.
 • Andrzej Garbacz –Prof.  dr hab. inż. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW
 • Robert Geryło – dr. inż., Dyrektor ITB
 • Jerzy Grochulski – dr inż, arch. Prodziekan Wydziału Architektury PW
 • Marek Grolik – Prezes Zarządu Fabud WKB
 • Jerzy Gumiński – Prezes ZG SITPMB
 • Krzysztof Janczura  Prezes Zarządu JORDAHL & PFEIFER TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
 • Ireneusz Janik Prezes Zarządu FABET S.A.
 • Ernest Jelito – Prezes STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW CEMENTU
 • Janusz Jędrusik – Prezes Zarządu Benda Lutz Skawina
 • Zbigniew Kledyński – Prof. dr hab. inż., Prezes PIIB
 • Wiesław Kurdowski – Prof. dr hab. inż. AGH
 • Marcin Landmann Prezes Zarządu GRALBET SP. Z O.O.
 • Jerzy Lis – Prof. dr hab. inż. Prorektor AGH
 • Marek Małecki– Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej SOLBET
 • Jan Małolepszy – Prof. dr hab. inż. AGH
 • Jerzy Michalak  Prezes Zarządu PREFBET SP. Z O.O.
 • Adam Pawłowski  Prof. dr hab. inż. arch., Przewodniczący Honorowy Konferencji
 • Paweł Pichniarczyk – dr hab. inż. Dyrektor ICiMB
 • Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Izby Architektów RP
 • Konrad Płochocki – Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Leonard Runkiewicz – Prof. dr hab. inż. Członek Rady Naukowej ITB
 • Jan Słyk – dr hab. inż. arch, prof. PW, Dziekan Wydziału Architektury PW
 • Mieczysław Soboń  Prezes Honorowy SPB
 • Mariusz Ścisło – Architekt, Prezes ZG SARP
 • Jacek Śliwiński – Prof. dr hab. inż. Politechnika Krakowska
 • Henryk Teus  Prezes Zarządu Prefabet Osława Dąbrowa S.A.
 • Ryszard Trykosko Prezes ZG POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
 • Robert Turski – Prezes Zarządu Xella Polska
 • Henryk Wójtowicz  Prezes Zarządu SOLBET LUBARTÓW S.A.
 • Ryszard Zając  Prezes STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW
 • Genowefa Zapotoczna – Sytek – dr inż., V-ce Prezes SITPMB

Komitet organizacyjny

Józef M. Kostrzewski
Przewodniczący

Józef Kostrzewski absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Całe życie zawodowe związany jest z branżą budownictwa, pracując na różnych stanowiskach, kolejno: w zakładzie produkcyjnym, instytucji badawczej, biurze projektowo – rozwojowym, administracji do Ministerstwa włącznie.

Członkowie:
 • Jacek Chojnowski
 • Anna Głębocka
 • Robert Janiak
 • Katarzyna Łaskawiec
 • Jan Makuszewski
 • Grzegorz Marzec
 • Tomasz Rybarczyk
 • Zdzisław Stachura