O konferencji

Spełniając postulaty zarówno producentów, jak i pozostałych uczestników procesu budowlanego, Stowarzyszenie Producentów Betonów podjęło inicjatywę powrotu do organizowanych przez nas w  latach 1999 – 2007 „Konferencji Zegrzyńskich” poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. W tym okresie odbyły się cztery konferencje naukowo – techniczne, które cieszyły się uznaniem oraz dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych.  Formuła konferencji, w których wybitni specjaliści prezentują najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu prefabrykacji betonowej, a polscy producenci prezentują możliwości swoich firm, pozwala uczestnikom na osiągnięcie korzyści, poszerzenie wiedzy i nawiązanie bliskich kontaktów pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Zasadę tą utrzymujemy również w obecnej konferencji.

 

Organizowane przez nas konferencje łączą się ściśle z profilem produkcyjnym członków naszej organizacji, która grupuje producentów prefabrykatów betonowych i autoklawizowanego betonu komórkowego. Wychodząc naprzeciw kierowanym do nas postulatom zdecydowaliśmy, aby tematem obecnej Konferencji było „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”.

Beton komórkowy od lat jest niekwestionowanym liderem, będąc najpowszechniej stosowanym materiałem ściennym w Polsce. Natomiast prefabrykacja betonowa dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom może wnieść istotny wkład w rozwój budownictwa, a zwłaszcza czynszowego budownictwa mieszkaniowego. Obydwie branże w ostatnich latach przeszły gruntowną modernizację, stając się nowoczesnymi wytwórniami produkującymi wysokiej jakości wyroby spełniające wymogi nowoczesnego budownictwa. Możliwościom i walorom przemysłu betonów chcemy poświęcić naszą Konferencję.

Podczas Konferencji wygłoszonych zostanie 15 zamawianych referatów przygotowanych przez krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujących kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych. Planujemy również zorganizowanie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli architektów, deweloperów, producentów i bankowców. Referaty zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych, oraz miesięcznikach „Materiały Budowlane” i „Cement, Wapno, Beton”.

 

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego, producentów oraz innych uczestników procesu budowlanego.

Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Producentów Betonów, przy współudziale instytucji partnerskich reprezentujących: wyższe uczelnie, instytuty naukowo – badawcze oraz stowarzyszenia branżowe. Przedstawiciele tych organizacji zasiadają w Radzie Programowej Konferencji.

Sponsorami natomiast są producenci – członkowie Stowarzyszenia.

Miejscem Konferencji jest hotel „Narvil” w Serocku k/Warszawy stanowiący połączenie eleganckiego hotelu, nowoczesnego centrum konferencyjnego i ekskluzywnego spa, zapewniający uczestnikom spotkania komfortowe warunki i przyjazną atmosferę do nawiązania kontaktów.

Rada programowa

Adam Zb. Pawłowski
Przewodniczący

Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a następnie na Wydziale Architektury PW uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych.

Członkowie:
 • Grzegorz Bajek – Prezes Zarządu COMFORT S.A.
 • Jacek Błoński – Prezes Zarządu CHRYSO POLSKA
 • Przemysław Borek – Prezes Zarządu PEKABEX BET. S.A.
 • Piotr Dauksza – Prezes Zarządu H+H POLSKA
 • Łukasz Drobiec – dr hab. inż. Politechnika Śląska
 • Artur Dziechciński – Prezes Zarządu BETARD SP. Z O.O.
 • Andrzej Garbacz –  Prof. dr hab, inż , Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW
 • Jerzy Gumiński – Prezes ZG SITPMB
 • Krzysztof Janczura – Prezes  Zarządu JORDAHL & PFEIFER TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
 • Ireneusz Janik – Prezes Zarządu FABET S.A.
 • Marcin Kruk – dr inż., Dyrektor ITB
 • Wiesław Kurdowski – Prof. dr hab. inż. AGH
 • Marcin Landmann – Prezes Zarządu GRALBET SP. Z O.O.
 • Jerzy Lis – prof. dr hab. inż. Prorektor AGH
 • Marek Małecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej SOLBET
 • Jan Małolepszy – Prof. dr hab. inż. AGH
 • Jerzy Michalak – Prezes Zarządu PREFBET SP. Z O.O.
 • Adam Podhorecki – Prof. dr hab. inż. UTP Bydgoszcz
 • Andrzej Ptak – Prezes STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW CEMENTU
 • Jan Słyk – dr hab. inż. Arch, prof. PW, Dziekan Wydziału Architektury PW
 • Mieczysław Soboń – Prezes Honorowy SPB
 • Mariusz Ścisło – Architekt, Prezes ZG SARP
 • Jacek Śliwiński – Prof. dr hab. inż. Politechnika Krakowska
 • Henryk Teus – Prezes Zarządu Prefabet Osława Dąbrowa S.A.
 • Ryszard Trykosko – Prezes ZG POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
 • Adam Witek – Dr hab.inż., Dyrektor ICiMB
 • Henryk Wójtowicz – Prezes Zarządu SOLBET LUBARTÓW S.A.
 • Ryszard Zając – Prezes STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BETONÓW
 • Genowefa Zapotoczna – Sytek – dr inż., V-ce Prezes SITPMB

Komitet organizacyjny

Józef M. Kostrzewski
Przewodniczący

Józef Kostrzewski absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Całe życie zawodowe związany jest z branżą budownictwa. Pracując na różnych stanowiskach kolejno w zakładzie produkcyjnym, instytucji badawczej, biurze projektowo – rozwojowym, administracji do Ministerstwa włącznie.

Członkowie:
 • Grzegorz Adamczewski
 • Jacek Chojnowski
 • Anna Głębocka
 • Robert Janiak
 • Katarzyna Łaskawiec
 • Jan Makuszewski
 • Grzegorz Marzec
 • Tomasz Rybarczyk
 • Zdzisław Stachura