Program konferencji

10 X 2017

Godziny
Agenda

 

10:00 – 11:50

Recepcja

 

 

11:50 – 12:00

Sesja otwarcia

 

 

12:00 – 12:15

Rola Stowarzyszenia Producentów Betonów w rozwoju przemysłu betonów

 • Ryszard Zając – Prezes SPB

 

12:15 – 12:30

Sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce

 • Małgorzata Walczak – Prezes Zarządu ASM
 • Beata Tomczak – Główny Specjalista ds. Analiz Rynku

 

12:30 – 12:45

Beton ery bitów. Projektowanie i realizacja w dobie społeczeństwa informacyjnego

 • Jan Słyk – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 

12:45 – 13:00

Architektura prefabrykacji betonowej w Centralnej Europie

 • Juergen Glaesle – Redaktor Naczelny Opus C

 

13:00 – 13:15

ABK pionierem zmian sprawności energetycznej budynków w Europie

 • Torsten Schoch – Przewodniczący Komitetu Technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA

 

13:15 – 13:30

Wehikuł czasu – Teatr w Budowie w Lublinie. Beton jako nośnik pamięci

 • Bolesław Stelmach – Architekt Stelmach i Partnerzy

 

13:30 – 14:30

Obiad

 

 

14:30 – 14:45

Brzmienie betonu – doświadczenia architekta

 • Tomasz Konior – Architekt, Konior Studio

 

14:45 – 15:00

Zabudowa mieszkaniowa z prefabrykatów betonowych w krajach UE

 • Stef  Maas – Dyrektor Belgijskiego Stowarzyszenia Prefabrykacji Betonowej FEBE

 

15:00 – 15:15

Prefabrykowane nadproża z autoklwizowanego betonu komórkowego – badania i analizy teoretyczne.

 • Łukasz Drobiec – Politechnika Śląska
 • Radosław Jasiński – Politechnika Śląska
 • Wojciech Mazur – Politechnika Śląska

 

15:15 – 15:30

Budownictwo kubaturowe o konstrukcji ścianowej – możliwości współczesnej prefabrykacji

 • Wit Derkowski – Politechnika Krakowska

 

15:30 – 15:45

ABK dziś i jutro

 • Jan Małolepszy – Akademia Górniczo Hutnicza
 • Katarzyna Łaskawiec – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów CEBET

 

15:45 – 16:15

Przerwa kawowa

 

 

16:15 – 17:15

Rozwój prefabrykacji betonowej i autoklawizowalnego betonu komórkowego w Polsce.

Prezentacja branż

 

 

17:15 – 18:00

Dyskusja

 

 

19:30 
Kolacja, w przerwie program artystyczny

 

11 X 2017

Godziny
Agenda

 

08:00 -09:00

Śniadanie

 

 

09:00 – 09:15

Optymalizacja rozwiązań w zakresie mostków termicznych w ścianach z betonu komórkowego

 • Paweł Krause – Politechnika Śląska

 

09:15 – 09:30

Prefabrykaty betonowe i autoklawizowany beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie.

 • Tomasz Rybarczyk – Solbet,
 • Michał Bors – Pekabex
 • Jan Makuszewski – SPB
 • Bartosz Stasieńko – Jordahl & Pfeifer

 

09:30 – 09:45

Elastyczność nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem betonowych elementów prefabrykowanych

 • Krzysztof Janczura – Jordahl & Pfeifer

 

09:45 – 10:00

Projektowanie i budowanie z ABK w Wielkiej Brytanii

 • Cliff Fudge – Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego EAACA,

 

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

 

 

10:30 – 10:45

Aspekty techniczne prefabrykacji betonowej w budownictwie ogólnym

 • Grzegorz Adamczewski – Politechnika Warszawska
 • Pekabex / Comfort / Fabet / Fabud WKB / Jordahl&Pfeifer / Gralbet

 

10:45 – 11:00

Architektoniczno – budowlane kształtowanie obiektów z autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych

 • Janusz Marchwiński – Architekt, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

 

11:00 – 11:15

Efektywna komunikacja i wymiana informacji pomiędzy projektowaniem, produkcją a placem budowy w nowoczesnym budownictwie.

 • inż. Rafał Krzymowski – Inżynier Sprzedaży Tekla Structures, Construsoft Sp. z o.o.

 

11:15 – 13:00

Panel dyskusyjny:

Prefabrykacja i ABK w budownictwie

 • moderator – Marek Wielgo – Redaktor Naczelny MuratorPlus
 • udział: bankowiec, developer, architekt, producenci, wykonawca
 

 

13:00 – 13:15

Podsumowanie i zakończenie

 

 

13:15 -14:15

Obiad